Το GREENMOBILITY θα χρησιμοποιήσει τις ικανότητες βιωσιμότητας που προσδιορίζονται στο έγγραφο GreenComp για να προετοιμάσει μαθήματα κατάρτισης που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και τη δημόσια υγεία. Το έργο θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διαμόρφωση συστημικών και κριτικά σκεπτόμενων ατόμων που νοιάζονται για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου GREENMOBILITY είναι η προώθηση της διάστασης της δια βίου μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ενός προγράμματος για την πράσινη κινητικότητα, με στόχο την προώθηση της μάθησης σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ένας στόχος του έργου είναι να βοηθήσει στην υποστήριξη ιδρυμάτων του επίσημου εκπαιδευτικού τομέα, όπως τα πανεπιστήμια, στην υιοθέτηση μιας προοπτικής δια βίου μάθησης. Για παράδειγμα, ο επανασχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν αρθρωτά μαθήματα που συμπληρώνουν τα προγράμματα πλήρους πτυχίου που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Επιπλέον, το έργο θα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους άνω των 18-25 ετών από όλους τους τομείς και θα προσφέρει διαγενεακά στοιχεία και ευκαιρίες “δια βίου μάθησης”.

Άλλοι στόχοι του έργου GREENMOBILITY είναι:

empty
Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για το περιβάλλον

Το έργο θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη κινητικότητα ως έναν από τους τομείς με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. και φιλοδοξεί ότι οι άνθρωποι θα προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν στην καθημερινή τους ζωή σε μια πιο βιώσιμη επιλογή, που θα βοηθήσει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Προώθηση υπεύθυνης δράσης και τόνωση της προθυμίας για ανάληψη ή απαίτηση δράσης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Έχοντας την κατανόηση και τις δεξιότητες, οι άνθρωποι θα είναι πιο αποφασιμένοι να αναλάβουν δράση όσον αφορά το θέμα αυτό με στόχο την αλλαγή σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων επιτυχημένων δράσεων θα τους εμπνεύσει να υιοθετήσουν τη μεταφορά και την αναπαραγωγή τέτοιων ιδεών και έτσι να πολλαπλασιάσουν τον αντίκτυπο του έργου.

Να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ξεπεράσουν τη γνωστική ασυμφωνία που προέρχεται από τη γνώση ενός θέματος αλλά από την έλλειψη της δυνατότητας να δράσουν.

Θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή ιδεών και την οργάνωση πρωτοβουλιών, για παράδειγμα για την προώθηση και ενθάρρυνση της κατάρτισης στην ποδηλασία στις πόλεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να ποδηλατούν σε μια πολυσύχναστη πόλη και να μάθουν τους κανόνες κυκλοφορίας ή για την υποστήριξη του carpooling με τη διοργάνωση βραδινών εκδηλώσεων για το προξενιό σε γείτονες. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα φέρει στον ίδιο χώρο τις τοπικές και δημόσιες αρχές και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος δημόσιας διαβούλευσης για έργα που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μοιράζονται τη γνώμη και τις ιδέες τους.

Διάδοση της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες ότι πρόκειται για ένα βήμα προς μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Η Πράσινη Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη και να δημιουργηθούν βιώσιμες βιομηχανίες και μεταφορές, χωρίς να μείνει κανείς πίσω. Το GREENMOBILITY θα υποστηρίξει τη χρήση καινοτόμων πρακτικών για να καταστήσει τους ανθρώπους πραγματικούς φορείς της αλλαγής όσον αφορά την πράσινη κινητικότητα.

Ομάδες-στόχοι

Το έργο GREENMOBILITY εφαρμόζεται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, οι ομάδες-στόχοι αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή συνέχιση, αναπαραγωγή και μεταφορά του έργου, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες θα είναι ανοικτές σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θεματική. Στην αρχή του έργου θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών για την οπτική απεικόνιση όλων των ατόμων και των οργανώσεων που μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από το έργο και πώς συνδέονται μεταξύ τους.

Κάθε πρόσθετος οργανισμός που δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον παρακάτω κατάλογο θα αποτελέσει επίσης στόχο μέσω των δραστηριοτήτων του έργου.

Πανεπιστήμια και κολέγια, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ που εργάζονται στους τομείς που σχετίζονται με την πράσινη κινητικότητα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τοπικοί και δημόσιοι φορείς που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με την πράσινη κινητικότητα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

News

Steering Urban Sustainability with a Self-Assessment Toolkit

Steering Urban Sustainability with a Self-Assessment Toolkit

The GREENMOBILITY project is a significant effort given the growing environmental difficulties and the pressing need to cut CO2 emissions. This initiative, which addresses the substantial influence that transportation has on urban ecosystems, is a major force behind...